Rulluisuliidu avatud koosoleku protokoll

 

ERUL (Eesti Rulluisuliit)

Kiirrulluisu Juhtkonna avatud koosoleku protokoll

Aeg:            09.09.2014, kell 16:00

Koht:          F-Hoone, Tallinn

Osalejad:    Toomas Prangli (president), Jaanus Ritson (peasekretär), Argo Sõõru (juhatuse liige), Reelika Nurmsaar (juhatuse liige), Kert Keskpaik (kiirrulluisu alakomitee juht), Margus Leet, Alar Nigul, Kaur Meressaar, Danila Ruusu, Holger Mägi

 

1.      VÕISLUSTE KORRALDAMINE

(a)    Eesti Meistrivõistlused

Arutati EMV korraldust 2014a ja tulevikus. Danila Ruusu selgitas oma avaliku kriitika põhjuseid. Tõdeti, et EMV avalik teavitus 2014a oli puudulik, kuigi klubide esindajatel oli info kättesaadav juba mais, või hiljemalt juunis. Huvitatud said info kätte ka seda ERULi esindajatelt küsides. Sellegipoolest ei saa edaspidi rahulduda olukorraga, kus avalikult hõigatakse EMV toimumise aeg ja kord välja alles mõned nädalad enne võistluste toimumist. Danila kriitikale vastuseks kinnitati, et kunagi ei ole info liikumise piiratuse taga olnud pahatatlust ühegi klubi ega isiku vastu. Samuti kutsuti Danilat aktiivselt kaasa lööma ERULi tegevuses ja võtma endale ka vabatahtlikku rolli ERULi töös, et anda oma panus mineviku vigade vältimiseks.

Otsustati, et 2015a hooajal määratakse EMV toimumise ajad hiljemalt mais ja teavitatakse sellest avalikult mai lõpuks.

Lisaks arutati, et EMV trekivõistluste juhendi väljatöötamisel võiks kaasata laiemat initsitatiivgruppi. Ettepanek oleks lisaks peasekretärile (Jaanus Ritson) ja kiirrulluisu alakomitee juhile (Kert Keskpaik) kaasata juhendi väljatöötamisel ka sportlaste esindajaid (nt Kaur Meressaar). Samuti tehti ettepanek Danila Ruusule osaleda juhendi väljatöötamisel.

(b)   Rullituur

ERULi egiidi all toimuv Rullituuri võistlussarja kohta saadab Jaanus Ritson välja eraldi küsimustiku ning annab ettepanekutest teada järgmisel koosolekul.

Rullituuri lõpuüritus toimub eeldatavasti 05.10.2014 Tondiraba spordikompleksis. Täpsem info saadetakse laiali hiljem.

 

2.      INFO VAHENDUS

(a)    Veebi arendus

Margus Leet andis ülevaate ERUL veebi arenduse seisust ning avaldas lootust, et uus veeb saab üles 1-2 kuu jooksul. Otsustati, et ERULil peab olema eraldi, äratuntav domeen. Peale veebi arendust luuakse ERULile info vahenduseks ka ametlik Facebooki lehekülg.

(b)   Kommunikatsioonijuht

Liikmete ja avalikkuse paremaks informeerimiseks, ning ala populariseerimiseks meedias, otsustati alustada ERULi kommunikatsioonijuhi otsinguid. Eesmärgiks oleks kaasata kedagi, kellel on teadmised kiirruluisutamisest ning kogemused või õpitav ereiala meediaga suhtlemiseks. Seoses vahendite puudumisega oleks see positsioon vähemalt esialgu pigem „ühiskondlik“ nagu ka teised ERULi ametid.

 

3.      TREENERITE KOOLITUS / JÄRELEVALVE

Tõdeti, et rulluisukoolitajate ühiskoolitusega ei ole kahjuks jõutud edasi minna, kuid loodetavasti on peasekretäril aega see varsti kokku kutsuda.

 

4.      LIIKMED

ERUL ei ole oma liikmetele veel välja saatnud arvet 2014a liikmemaksu (vastavalt 09.06.2014a üldkogu otsusele EUR 32) tasumiseks, kuid otsustati seda teha niipea kui võimalik.

Samuti otsustati võtta ühendust nende liitu mittekuuluvate klubidega ja teha ettepanek ERULi liikmeks astuda (nt. Team Rulluisukool, Jõhvi RS, Tartu Maratoni Klubi).

 

5.      TREKK

Treki osas on aktiivne suhtlus Viimsi vallaga, kuid pesekretär ja president võtavad sügise jooksul ühendust ka Tallinna linnaga ja teiste ümberkaudsete valdadega.

 

6.      MUUD TEEMAD

Toomas Prangli tegi ettepaneku kujundada ja anda rulluisutajatele võimalus tellida ERULi spordikombe. Idee kiideti heaks ja anti Kaur Meressaarele ülesanne kombe kujundada.

Reelika Nurmsaar informeeris varsti realiseeruvast plaanist avada Rakveres huvitav ja Eestis ainulaadne kiirrulluisu treeningvahend. Täpsem info antakse projekti arenedes.

 

 

You may also like...