EMV sprindidistantsides

2014 EMV sprindidistantside  JUHEND

 

1. Võistluse korraldaja on Eesti Rulluisuliit

2. Eesti Meistrivõistlused  toimuvad 20 juulil, algusega kell 12:00

3. Võistlusetoimumiskoht on Adavere rulluisutrekk, Adaveres, Põltsamaal

4. Võistlus toimub 250m asfaltovaalil. Raja laius on 10m ja ringi pikkus on 250m (keskelt      arvestatuna).

5. Distantsid:  200m kvalifikatsioon, 500m, väljalangemissõit ja võistkondlik teatesõit

            200m – tulemus fikseeritakse oma lähtest eraldisatrdiga, alustades noorematest vanuseklassidest.

Paremusjärjsetuse põhjal selgitatakse    500m finaalide koosseisud.

            500m – finaalsõidud vastavalt osalejate arvule vanuseklassides 4-6 kaupa startides. Finaalidest   välja jäänud sportlaste tulemused seatakse protokolli eelsõidu aegade põhjal.     Veerandfinaalides osalenud võistlejate kohad selgitatakse veerandfinaalide aegade põhjal.

10km ja 15 km väljalangemissõit – Väljalangemise arvestuse pidamine otsustatakse kohapeal vastavalt osalejate arvule stardis. 10km naistele ja mehed veteranidele ning 15km meeste põhiklassile         

6. Programm:

            11:00 – võistlejate registreerimine

            12:00 – 200m kvalifikatsioon alustades noorematest vanusegruppidest

            13:00 – 500m veerandfinaalid ja finaalid vastavalt osalejate tulemustele arvule vanuseklassides                            4-6 kaupa stardis, alustades noorematest vanusegruppidest

            14:30 – 10 km väljalangemissõit M40, M50 ja M60 vanuseklassidele

            15:00 – 10 km väljalangemissõit naistele ja N40

            15:30 – 15 km väljalangemissõit meeste põhiklassile


7. Rulluisusõitude distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske. Rullsuuskade ja suusakeppide kasutamine on keelatud.

8. Ohutus. Osavõtt rullisõitudest toimub omal riisikol.
Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit. Ilma kiivrita sõitjat starti ei lubata ja võistleja iskvalifitseeritakse.
Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud.

Osavõtt võistlustest toimub võistleja omal riisikol. Alaealiste laste eest vastutab tema vanem või hooldaja.

9. Osaleda võivad kõik vanusegruppidesse sobivad Eesti Vabariigi kodakondsust omavad rulluisutajad. Eesti Meistritiilid omistatakse vaid Eesti Vabariigi kodakondsust omavatele osalejatele.

10. Vanusegrupid:

Noored                               P/T14    (2000 ja hiljem sündinud )

­­Juuniorid             P/T19    (1995 – 1999 a. sündinud )

Põhiklass                            (1994 ja varem sündinud )

Veteranid           M/N40(1974 ja varem sündinud ), (M50 ja M60 väljalangemissõidus )

 

 

11. Tulemuse fikseerimiseks lõpuprotokollides peab osavõtja kogu võistluse vältel kandma stardinumbrit paremal reiel.

 
12. Osavõtjate eelregistreerimine
toimub kohapeal võistluskeskuses

 

13. Osavõtutasud:

Koolilapsed, EV pensionärid        – 2 eur

Täiskasvanud                           – 10 eur

 

Osavõtutasud makstakse kohapeal sekretariaati.

14. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas.


15. Tulemused avaldatakse interneti kodulehel
www.rulluisutamine.ee  


16. Autasustamine toimub finišis peale võistluse lõppu. 

Autasustatakse vanusegruppide 3 paremat meest ja 3 paremat naist EMV medaliga.

 

17. Igasuguste võistlusmääruste rikkumise puhul võib olla diskvalifitseerimise aluseks ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.


18. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati hiljemalt 15 min peale võistlusklassi startide lõppemist. Protesti tasu on 35eur, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste komitee.

19. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee ja/või peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik.

 

Võistluse korralduskomitee:

Väino Treiman

Jaanus Ritson

Kert Keskpaik

 

Võistluste peakohtunik:

Väino Treiman

 

Võistluste Info:

Jaanus Ritson

Mob: 555 12 999

e-mail: jaanus@erul.ee

You may also like...